FOMO và lạm phát

Nhân việc thị trường sập, mình xin kể 1 câu chuyện vui như thế này:

Các đợt lạm phát diễn ra như sau: Tiền nhiều hơn tổng giá trị hàng hóa => thừa tiền => Lạm phát.

Vậy cách để hãm, điều chỉnh lạm phát là thu tiền trong dân về.

Để thu tiền về có nhiều cách như tăng lãi suất gửi tiết kiệm lên cao, nhưng cách này chỉ là cách giảm dòng tiền tạm thời vì dài hạn khi hết thời hạn tiền gửi ngân hàng thì: tiền vốn + lãi suất = một đống tiền => lại dư tiền => lạm phát tiếp.

Chưa kể cách này còn khiến những doanh nghiệp cần vốn vay ngân hàng hoạt động chết vì lãi suất trả nợ quá cao => không dám vay => hoạt động cầm chừng => nhân viên bị cho nghỉ nhiều => bất ổn về kinh tế, lòng dân.

Cách thu tiền về tuyệt vời nhất là bơm một cái gì đó lên cao cho dân chúng FOMO cuồng nhiệt đổ hết tiền vào đó sau đó BÙM một cái chia 5 chia 10.

Vậy là thu được tiền về => hết lạm phát.

Trong quá khứ VNINDEX từ gần 1200 điểm về xuống 235 điểm. Lần này thì sao?

Bạn rút ra đc gì từ câu chuyện tưởng tượng này?